فرم تسویه روزانه

 
                                                                                                 بسمه تعالی


          مدیریت محترم شرکت  خدمات مسافرت هوایی و گردشگری لحظه های آسایش خاورمیانه

          با سلام

                     احتراماً این شرکت ...........................................................................................  به شماره ثبت ........................... دارای مجوز   الف        ب        پ        قطار         درخواست همکاری در زمینه خدمات بلیت هواپیما و قطار ، تور،  ویزا و هتل  را دارد.
             لذا با توجه به  پکیج های ارسالی و اعمال کمیسیون که ماهانه اعتبار دارد تسویه به صورت نقدی روزانه انجام  گردد و در صورت عدم واریزی شرکت لحظه های آسایش خاورمیانه   می تواند نسبت به کنسل کردن رزرو های درخواستی اقدام نماید.

 

             تلفن تماس مدیریت: ................................................      شماره همراه: ............................................................

            تلفن تماس حسابداری: .............................................       شماره همراه: ...........................................................

            نام و نام خانوادگی نماینده و شماره تماس: .........................................................................................................

                                                                                         مدیر عامل

                                                                                     شرکت ...................................................

                                                                                        مهر و امضاء

****  لطفاٌ در سربرگ آژانس به همراه مهر و امضای مدیر عامل تایپ و ارسال شود ****