نام هتل:  ماریا
نام لاتین هتل:  MARYA HOTEL
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  butik
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  تركیه
شهر:  آلانیا
منطقه: