نام هتل:  گسترش
نام لاتین هتل:  GOSTARESH
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  4*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  تبریز
منطقه: