نام هتل:  هتل پارس ائل گلی تبریز
نام لاتین هتل:  هتل پارس ائل گلی تبریز
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  5
تلفن:  33807820
نمابر:  33807830
کشور:  ایران
شهر:  تبریز
منطقه: