نام هتل:  سینگو
نام لاتین هتل:  SINGO
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  3*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  قشم
منطقه: