نام هتل:  خليج فارس
نام لاتین هتل:  KHALIJ FARS
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  3*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ايران
شهر:  قشم
منطقه: