نام هتل:  مروارید
نام لاتین هتل:  MORVARID
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  1*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  تبریز
منطقه: