نام هتل:  یتا بیاضه
نام لاتین هتل:  YE TA BIAZE
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  آپارتمان
تلفن:  03146346186
نمابر:  03146346029
کشور:  ایران
شهر:  اصفهان
منطقه: