نام هتل:  دریا
نام لاتین هتل:  DARYA
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  3*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  تبریز
منطقه: