نام هتل:  ملیسا
نام لاتین هتل:  MELISA
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  3*
تلفن:  0513
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  مشهد
منطقه: