نام هتل:  ريوريا
نام لاتین هتل:  RIVERIA
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  *4
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  تركيه
شهر:  آلانیا
منطقه: