نام هتل:  نخل زرین
نام لاتین هتل:  NAKHLE ZARIN
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  2*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  قشم
منطقه: