نام هتل:  پارسه
نام لاتین هتل:  PARSE
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  3*
تلفن:  07132223003
نمابر:  07132223003
کشور:  ایران
شهر:  شیراز
منطقه: