نام هتل:  ستارگان
نام لاتین هتل:  SETAREGAN
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  4*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  شیراز
منطقه: