نام هتل:  کریمخان
نام لاتین هتل:  KARIM KHAN
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  3*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  شیراز
منطقه: