نام هتل:  شاه عباسی
نام لاتین هتل:  SHAH ABBASI
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  5*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  اصفهان
منطقه: