نام هتل:  هليا
نام لاتین هتل:  هليا
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  4*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ايران
شهر:  کیش
منطقه: