نام هتل:  همام
نام لاتین هتل:  HOMAM
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  3*
تلفن:  03136732788-9
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  اصفهان
منطقه: