نام هتل:  ویدا
نام لاتین هتل:  VIDA
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  5*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  کیش
منطقه: