نام هتل:  گلدیس
نام لاتین هتل:  GOLDIS
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  3*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  کیش
منطقه: