نام هتل:  عاليقاپو
نام لاتین هتل:  ALIGHAPO
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  4*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ايران
شهر:  اصفهان
منطقه: