نام هتل:  كيميا1
نام لاتین هتل:  KIMIA1
آدرس سایت:  قشم
رایانامه: 
درجه:  2*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ايران
شهر:  قشم
منطقه: