نام هتل:  چمران
نام لاتین هتل:  CHAMRAN
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  5*
تلفن: 
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  شیراز
منطقه: